Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Finansiering

Behöver du finansiering för att ta ditt projekt till marknaden? Innovationskontor Syd erbjuder flera ekonomiska stöd till kunskapsbaserade projekt i södra regionen.

Test

Test är ett finansiellt stöd som administreras utifrån respektive lärosäte och rapporteras till Innovationskontor Syd löpande. Affärsutvecklare kan själv, inom ramen för stödet, fatta beslut om användandet av stödet i det enskilda projektet på upp till 15 000 kronor exklusive moms.

Stödet kan användas för att främja entreprenöriella idéer från lärosätet. Test skall syfta till att göra en tidig bedömning om projektets innovationshöjd och skalbarhet, vilket kan ske genom till exempel nyhetsgranskning, kundmöten, marknadsundersökningar och prototyputveckling.

Bedömningskriterier för teststödet:

  • Att idén anses ha innovationshöjd.
  • Att det finns rimlig skalbarhet.

 

Accelerator

Syftar till att hjälpa nybildade innovationsföretag med att få verksamheten att lyfta. Stödet kan omfatta upp till 300 000 kronor  (för studenter beviljas maximalt 150 000 kronor) och syftar primärt till att möjliggöra för idébäraren/entreprenören att finansiera den tid som krävs för att bolaget skall lyckas ta sig till en nivå med kunder och marknad. Ansökan förmedlas genom affärsutvecklare knuten till Innovationskontor Syd. 

Läs mer om Acceleratorstödet här.

 

Verifiering för samverkan (VFS)

Ett samverkansstöd med en strävan efter ett ökat samarbete mellan akademi och omgivande samhälle. Stödet erbjuder enkel finansiering för att initiera samarbetsprojekt.

VFS-programmets primära syfte är att reducera de eventuella hinder/svagheter som förhindrar/fördröjer starten av projekt med akademiska och icke-akademiska deltagare. Mål för ett VFS-projekt är att ett samarbete mellan akademi och icke-akademiska organisationer upprättas med potential att skapa långsiktiga relationer som leder till kommersiellt nytiggörande.

 

Verifiering för tillväxt (VFT 1)

Syftet med programmet Verifiering för tillväxt är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forskningsbaserade affärskoncept och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. På detta sätt ges idébäraren, finansiärer och industriella partners en möjlighet att tydligare bedöma potentialen, riskerna och utforma strategier för det fortsatta utvecklingsarbetet.

I de tidigaste forskningsnära faserna av kommersialiseringsprocessen måste man framför allt säkerställa att det finns ett reellt behov av den vara eller tjänst man vill utveckla, och att det finns en potential för en växande marknad. Nästa steg är att finna en lösning/produkt som kunden är beredd att betala för och som tillfredsställer kundens behov bättre än vad konkurrerande lösningar gör.

 

Kontakta oss

Har du en bra idé? Kontakta din affärsutvecklare för kostnadsfri rådgivning. Vi finns representerade på alla lärosäten i södra regionen.