Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Acceleratorstöd

Acceleratorstödet syftar till att hjälpa nybildade innovationsföretag med att få verksamheten att lyfta.

Stödet kan omfatta upp till 300 000 kronor och syftar primärt till att möjliggöra för idébäraren/entreprenören att finansiera den tid som krävs för att bolaget skall lyckas ta sig till en nivå med kunder och marknad. För projekt som söks av student beviljas acceleratorstöd med maximalt 150 000 kronor. Ansökan förmedlas genom affärsutvecklare knuten till Innovationskontor Syd. 

Innovationskontor Syd gör en initial bedömning och kallar bolag som uppfyller kriterier för ansökan till ett presentationstillfälle. Stödet är avsett att täcka kostnader för att skapa ett operativt team i projektet, t.ex. lönekostnader/arvoden som uppstår under det första året, inför att ett bolag ska dra igång sin verksamhet. Stödet kräver en tydligt plan/motivering för hur det är tänkt att användas. 

Kriterier

 • Att det finns en affärsutvecklare inom Innovationskontor Syd involverad i processen
 • Minst en av idébärarna, måste vara forskare/student vid något av lärosätena inom Innovationskontor Syd och äga minst 20%
 • Student – inskriven minst 50 % vid svenskt universitetet / högskola senaste 6 månaderna
 • Forskare – anställd vid svenskt universitetet / högskola senaste 12 månaderna
 • Ett konkret erbjudande med tydlig skalbarhet (riktmärke adresserbar marknad 100 Mkr)
 • Unikitet vad gäller tjänst, produkt eller affärsmodell

Dessutom:

 • Bolag (AB) måste vara bildat, godkänd för F-Skattsedel
 • Bolaget bör inte vara äldre än 2 år och/eller ha en omsättning på över 2 MSEK
 • Bolag får inte ha mottagit statsstöd överstigande € 200 000 under de senaste 3 åren 


Bedömning

 • Att det finns ett affärskoncept med tydlig potential
 • Att det finns en affärsmodell som visar att man kan tjäna pengar på idén
 • Att det finns ett team som kan arbeta med utvecklingen
 • Att det finns en plan för vidare finansiering
 • Att stödet på ett signifikant sätt kan bidra till att bolaget når marknaden

 

Löpande bedömning

Ansökan skall skickas till projektledare för Innovationskontor Syd. Kontakta din affärsutvecklare för information och ansökningsanvisningar.
 

 

Accelerator - ytterligare information

Kontakta din affärsutvecklare på respektive lärosäte för mer detaljer.