Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om Innovationskontor Syd

Innovationskontor Syd etablerades våren 2010 för att öka kunskapsöverföringen mellan akademi och samhälle i södra Sverige.

Verksamheten samlar kompetens och nätverk från Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola under ett och samma paraply. Ambitionen är att stödja nyttiggörandet av kunskapstillgångar genom kunskapsbyggande och finansiering för innovationsaktiviteter. 

Verksamhetens målsättning är att professionalisera nyttiggörandet av akademisk kunskap under visionen Innovationskontor Syd skall vara en professionell serviceplattform för kunskapsöverföring och kommersiellt nyttiggörande av högsta internationella standard mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Det gör vi bland annat genom att erbjuda finansiella stöd för tidiga verifieringsinsatser, samt att hjälpa till att skapa det team kring entreprenören som behövs för att projektet skall ha möjlighet att fokusera på marknad, kundnytta och sälj.

 

Mål och vision

Innovationskontor Syd har som målsättning att professionalisera nyttiggörandet av akademisk kunskap under visionen:

Innovationskontor Syd skall vara en professionell serviceplattform för kunskapsöverföring och kommersiellt nyttiggörande av högsta internationella standard mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Innovationskontor Syd strävar efter att:

  • Facilitera etablering av innovationsverksamhet vid alla ingående lärosäten
  • Utveckla samverkan, och lärande, för affärsutvecklarna vid lärosätena
  • Utveckla instrument för att accelerera projekt i tidiga faser

Genom att aktivt arbeta uppsökande gentemot studenter och forskare och erbjuda rådgivning och stödjande aktiviteter, bidrar Innovationskontor Syd till stärkta förutsättningar för nyttiggörande av kunskapstillgångar i Sverige.

 

Kontakta oss

Har du en bra idé? Kontakta din affärsutvecklare för kostnadsfri rådgivning. Vi finns representerade på alla lärosäten i södra regionen.