Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Våra lärosäten

BTH logotyp

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus.

BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

Blekinge Tekniska Högskolas webbplats

 

HKR logotyp

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Kristianstad har tre centrala utbildningsområden:

-    Utbildningsvetenskap
-    Hälsovetenskap
-    Organisationsvetenskap

HKR är det enda lärosätet som erbjuder verksamhetsförlagd utbildning i alla utbildningar på grundnivå. Nära till jobb är Högskolan Kristianstads främsta visionsbild. Forskningen kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med undervisningsområdena. HKR arbetar strategiskt med att stärka forskningen inom områdena mat, hälsa och vatten.

Högskolan Kristianstads webbplats

 

Lunds universitet logotyp
 
Lunds universitet

Lunds universitet grundandes 1666 och rankas idag som ett av världens hundra bästa lärosäten. Universitetet har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud baserat på gränsöverskridande och ledande forskning. Lunds universitet världsledande forskning inom ett antal områden:

-    Livsvetenskaper - de stora forskningsområdena neuro, cancer, diabetes, inflammation och stamceller.
-    Komplexa system- Några tillämpningsområden är inom distribution av el och vatten, infrastruktur i form av vägar, järnvägar och informationsteknologi.
-    Avancerad materialforskning - laserteknik, nanoteknik och dess tillämpningar inom elektronik och fotonik, proteiner och grön kemi är starka områden för LU.
-    Ekonomiska, sociala och politiska system- stark forskning i organisationsteori, internationella relationer, arbetsrätt, rättssociologi, innovationsforskning, ekonomisk demografi och kulturgeografi.

LU Innovation är innovationsverksamheten på Lunds universitet.

Lunds universitets webbplats

 

 

Malmö högskola logotyp

Malmö högskola

Malmö högskola har en kunskapsmiljö präglad av innovation och entreprenörsanda. Utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer i samhället och tar utgångspunkt i samhällets behov och utmaningar. 

Malmö högskola samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer vilket innebär en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Högskolans forskningscentrum inom bland annat biologiska gränsytor och Internet of Things and People samt initiativ såsom Futurumkliniken, Open Lab och Mötesplats Social Innovation är exempel på forskningsmiljöer och mötesplatser där nya idéer föds och testas. Här sker ett ömsesidigt utbyte mellan utbildning och forskning. 

Målet har från grundandet 1998 varit att bli Sveriges mest samhällsengagerade universitet. 2018 blir Malmö högskola Malmö universitet.

Mer om innovation på Malmö högskola